Thẻ

,

7803042-256-k70276

Xinh đẹp nữ đế: bảy phu tranh sủng

Cổ mộ hắc ăn hắc, máu tươi Huyết Hồn Châu, dẫn hồn dị giới Đại lục. Vượt qua một cái không người yêu thương thừa tướng chi nữ trên người, không ai đau, nàng tìm người đau, có người khi dễ, nàng giẫm trở về, hỏa thiêu vô tình phủ Thừa Tướng cho hả giận, một mình tiêu dao đi thiên hạ. Thiên nữ hàng lâm, bốn nước loạn, gió giục mây vần, nhấc lên gió tanh mưa máu. Thành Nữ Đế, khi dễ mỹ nam, hỗn [lăn lộn] được phong sinh thủy khởi. Muốn nàng nạp hoàng phu, tốt lắm, cầm giang sơn làm sính lễ.

bài này ta mới đọc đến past 2 thôi nhưng đã thấy đủ cả ngược tâm ngược thân rồi…..đang đọc dở nên cố nhắm mắt đọc tiếp vậy..

cảnh báo với những nàng nào yếu tim là sẽ có một màn kinh điển: nam 9 bị nữ thứ bỏ thuốc quên nữ chính….thật cẩu huyết….ta ghét nhất….hic hic

Advertisements