Thẻ

,

10445238-256-k475974

Mang theo hệ thống đi NP – Xà Quân ( NP )

Bát quái vô tội… Ngôn luận tự do… Nhưng là, bởi vì bát quái liền rụng đến một cái cùng loại quốc gia cũng quá hố cha chứ Bán manh bản: Bởi vì quá mức ngoài ý muốn, người nào đó bát quái bình luận một chút chính mình trưởng bối nhất thê đa phu, kết quả Sáng ngày thứ hai Làm người nào đó mở to mắt, thấy… Cái gì, này hoá trang tử giống như được phấn nộn chính thái là ai? Ta đi a, lão giấy vì sao mặc ít như vậy a… … ? Cái này cũng chưa tính, bánh bao chính thái mở to mắt, mang theo nhợt nhạt ý cười kêu: Chị dâu Chị dâu… Chị dâu… Chị dâu… Chị dâu... Chị dâu… Chị dâu… Chị dâu than bùn a! ! ! ! Lão giấy còn không có kết hôn đâu, như thế nào liền biến thành chị dâu a? 【 hệ thống nêu lên: NP hệ thống khởi động trung… 】

lần đầu ta đưa lên 1 bài có xuyên cùng hệ thống…các nàng thử xem

Advertisements