Thẻ

, , , ,

12805854-256-k820707

Phiêu tẫn tra nam – Hắc Miêu Bạch Bạch (trọng sinh – np)

Giới thiệu:

★ phiêu tẫn các màu suất tra, quá thượng tính phúc dâm sinh! ★ Nhất triều xuyên thành tu luyện [ ngự nam tâm kinh ] tà ác phiêu văn nữ chủ, Còn mang vào quái lực + mị hoặc + dục vọng đặc biệt cường + khôi phục năng lực giai dâm – đãng thuộc tính! Cường – gian đàng hoàng dân nam thần mã thật sự không hạ thủ được, vì thế quyết định phiêu tẫn tra nam trả thù xã hội! Thuộc về mà nói, đây là một bưu hãn bá vương hoa lộ tuyến, kháo ăn thịt đến thăng cấp X khát khao nữ chủ, không ngừng mà muốn ăn thịt, YY như thế nào ăn thịt, luôn phải được quá một phen gian nan mới có thể ăn được thịt, đến trong miệng thịt còn sẽ bay bi thảm (or bạo tiếu? ) câu chuyện.

cảnh báo trước truyện này có thể giống truyện “Chơi hết các loại khiếm khuyết nam – Tiểu Ni Cô Mạt Mạt” các anh nam9 không sạch cũng như không sủng… sẽ có những cảnh tốn nước mắt cũng như đau tim… vì vậy cảnh báo những ai yếu tim nha…

Advertisements